dish
 x 

سبد و سوپر کابینتی محصولاتی جدید در طراحی آشپزخانه های مدرن می باشد که در طرح های گوناگون و بر اساس عرض و ارتفاع یونیت کابینت تولید شده اند. در حال حاضر معمولترین انواع  سبد ها و سوپرهای کابینتی به شرح زیر است :

1. سبد و سوپر زمینی 

2. سوپر وسط

3. سوپر یخچالی

4. سوپر کنجی

 

رکورد پیدا نشد

سبد و سوپر کابینتی