dish
 x 

1.ساعت ثبت سفارش :

الف ) سفارشات ثبت شده تا ساعت 12 روز ثبت سفارش که توسط واحد فروش تائید شده باشد، در همان روز ثبت سفارش ارسال خواهد شد.

ب ) سفارشات ثبت شده بعد از ساعت 12 روز ثبت سفارش که توسط واحد فروش تائید شده باشد، فردای کاری روز ثبت سفارش ارسال خواهد شد.

ج ) جمعه و تعطیلات رسمی روز کاری محسوب نمی شوند.

 

2. هزینه و نحوه ارسال :

الف ) سفارشات مشتریان شهر تهران از طریق پیک موتوری و یا آژانس ارسال شده و هزینه آن پسکرایه و بعهده مشتری می باشد.

ب ) سفارشات مشتریان سایر نقاط کشور از طریق باربری یا ترمینال ارسال شده و هزینه آن که شامل ارسال از انبار به باربری و هزینه ارسال از باربری به مقصد خواهد بود، پسکرایه بوده و بعهده مشتری می باشد.

ج ) در صورت بروز هرگونه اشتباه در ارسال کالای مورد سفارش، هزینه ارسال عودت کالا و نیز ارسال مجدد آن به عهده گروه هنزا می باشد.

د ) در صورت تمایل به هرگونه تعویض کالا از سوی مشتری ، هزینه های عودت و ارسال مجدد کالا به عهده مشتری می باشد.

ه ) هزینه ارسال کالاهای معیوب به منظور استفاده از شرایط گارانتی به عهده مشتری می باشد.

و ) امکان تحویل گرفتن سفارشات از درب انبار یا فروشگاه مرکزی برای مشتریان مهیا می باشد.

ز ) به هنگام ارسال سفارشات ، واحد فروش هنزا مراتب و شیوه ارسال ( شامل نام باربری یا تعاونی مربوط به شهر مشتری ) را مشتری هماهنگ خواهد کرد.

 

 

 

x

 طراحی شده توسط پرتال وب لاک